Referat fra ekstraordinær generalforsamling 9.6.2015


Referat fra den ordinære generalforsamling den 11. maj  2015.


Ny kategori i menuen kaldet fyraftensmøde.
Referat fra fyraftensmøde 12.02.16