Oplysninger om Varmemesteren

Telefon: 3150 0484

E-mail:

Rasmus Ipsen

Hver anden mandag foretages trappevask!

Pr. 1. Juni 2017 har vi grundet Max Andersens ophør truffet aftale med Skovshoved Ejendomsservice ved Rasmus Ipsen, at han er på ejendommen 7 timer om ugen.
I sommerperioden er det fortrinsvis udendørs arealerne, som Rasmus fokusere på.
I vinterperioden vil det primært være vedligeholdelse af indenførs arealer herunder flyttesyn mv.

Rengøring af filtre i lejlighedernes emhætter. UDGÅR.

MAX Andersen telefon udgår

Såfremt der er fejl på installationer i lejligheden eller andre uafklarede spørgsmål skal I kontakte en af følgende, der tilkalder ejendommens håndværkere for udbedring af fejl og mangler, såfremt det ikke kan udbedres på stedet.

Rasmus Ipsen Ejendomsservice 31 50 04 84

Per Reimann   tlf. 22 89 94 02. beboer 65, st. th.

Jan Hamilton  tlf. 21 71 21 04, beboer 79, st. tv.