Borgerhjemmet

Læs de seneste referater

 

Bestyrelsen nedsætter efter afholdt ordinær generalforsamling et ad hoc-udvalg, bestående af 3-4 medlemmer med formanden som født medlem. Udvalget har bl.a. til opgave at være bestyrelsens ”forlængede arm”, herved skabes der god kontakt til de øvrige beboere.

 

Opgaverne kan være f. eks. Bygningsarbejder og vedligeholdelse af ejendomme. Udvalget forestår indhentning af tilbud, eventuelt ved hjælp af teknisk rådgiver, ejendomsmester eller direkte. Bestyrelsen forelægges sagerne til endelig behandling og beslutning om arbejdets igangsætning.

Udvalget - eventuelt hjulpet af rådgiver - foretager løbende kontrol under arbejdets gang og melder tilbage til bestyrelsen.

 

Ad hoc-udvalget forestår ligeledes indkaldelse til ”havedage” hvor beboere, der har tid, lyst og kræfter, giver en hånd med ved oprensning af buske og små træer.

 

Andre laver kaffe og henter øl.

Arbejdet foregår som regel over en weekend.